Vår kompletta servicebuss finns ute på de flesta gokarttävlingar i södra och mellersta Sverige samt de flesta träningstillfällen i Kristianstad. I servicebussen finns de flesta reservdelar till både chassi och motorer oavsett klass och motor.

I vår verkstad har vi all utrustning för renovering och finjustering av motorer, förgasare och chassi.

Med hjälp av vår bromsbänk kan vi köra in motorer och hitta optimala inställningar på olika typer av motorer.

Förutom material så supporterar vi förare och mekaniker med råd och tips. Hjälp med inställningar på chassie, motorer, förgasare samt körtekniktips är några exempel på erfarenheter som vi delar med oss.